Договор публичной оферты


Договір публічної оферти


1. Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Риженко Олександра Михайловича, яка діє на підставі державної реєстрації, номер запису в ЄДР 2 339 017 0000 001736, від 23.05.2003р. «Продавець»,

 укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті партнера Продавця «klyamka.ua» (далі - «Інтернет-сай »)

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення замовлення товарів в Інтернет-магазині і оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті.


2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети, представлені в Інтернет-магазині;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.


3.Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробку і доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.


4.Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і який є в наявності на момент замовлення. 

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, представник Продавця зобов'язаний донести це до відома Покупця (телефоном або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.


5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється в гривнях шляхом 100% передоплати за Товар через платіжну систему, інтегровану в Інтернет-сайт .

5.2. При не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.


6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів компанії-перевізника, де й проводиться приймання замовлень. Ризик випадкового знищення товару переходить до Покупця після передачі товару Продавцем перевізнику (транспортній компанії).

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно з законодавством України.

6.3. За згодою Сторін можливий самовивіз товару Покупцем зі складу / магазину Продавця.


7. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг/постачання Товару за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору та / або строків оплати.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


8.Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару. З огляду на використання натуральних покриттів при виробництві Товару, оскільки текстура дерева неоднорідна і індивідуальна за своїм походженням, відмінності: відтінку кольору і текстури покриття товару в порівнянні зі зразком, розбіжність природного малюнка деревини, наявність мінеральних вкраплень (в тому числі темні прожилки - поодинокі і розкидані, різні по довжині, ширині і глибині), пороки деревини тощо, не є істотним недоліком і претензії щодо зазначених відмінностей - Продавцем не приймаються і не розглядаються

- за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачіу моніторів/екранів;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном оперувала інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі тощо.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами. У випадку введення державними органами України карантинних обмежень щодо господарської діяльності та/або інших обмежень, що впливають на господарську діяльність та ускладнюють чи унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, строк постачання Товарів Продавцем продовжується на строк дії таких обмежень. 

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей шляхом переговорів.


9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://klyamka.ua.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за правдивысть інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Олата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.


10.Порядок повернення товару 

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно з чинним законодавством України.

10.2. Повернення дрібного товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця. Повернення габаритного Товару проводиться коштом Продавця за попереднім узгодженням з Продавцем строків та умов повернення. 

10.3. Претензії до якості (видимі недоліки, виявлені під час приймання Товару) та кількості Товару повинні бути заявлені покупцем при прийманні товару при видачі замовлення.

10.4. Претензії до якості товару в формі прихованих недоліків (таких, що не могли бути виявлені при першому огляді товару): невідповідність розміру товару даним, зазначеним на сайті в описі товару, невідповідність фурнітури і т.п., можуть бути пред'явлені Продавцю в письмовому вигляді в протягом п'яти календарних днів з дня виявлення нестачі (дефекту товару), але не пізніше 30 календарних днів з дати приймання товару. До письмової претензії повинні бути додані фотознімки, які підтверджують недоліки товару.

10.5.  Відповідно до пункту 1 ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. № 1023-ХІІ (зі змінами та доповненнями), обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

10.6. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів» у Додатку №3 затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню). 


11. Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України Про електронну комерцію ".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що Інтернет-магазин «klyamka.ua » на офіційному інтернет-сайті https://klyamka.ua , має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування Інтернет-магазином своїм партнерам (ФОП і юридичним особам) для реалізації товару.